Hilton Sukhumvit Bangkok 曼谷希尔顿素坤逸酒店 1
Novotel Bangkok Sukhumvit 20 诺富特曼谷素坤逸20巷酒店 2